SPLOŠNI POGOJI UPORABE APLIKACIJE “CheckMeApp”

PROSIMO, NATANČNO PREBERITE SPODNJO VSEBINO PRED UPORABO APLIKACIJE “CheckMeApp”

Splošni pogoji uporabe aplikacije »CheckMeApp« (v nadaljevanju – splošni pogoji) opredeljujejo pogoje uporabe spletne in mobilne aplikacije »CheckMeApp« (v nadaljevanju – aplikacija CheckMeApp), katere izključni lastnik je podjetje In Silico d.o.o., razvoj aplikativnih tehnologij, Oljčna pot 63a, 6000 Koper (v nadaljevanju – podjetje In Silico).

Splošni pogoji veljajo in zavezujejo vse uporabnike, ki uporabljajo aplikacijo CheckMeApp.

Splošni pogoji so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Obligacijskim zakonikom (OZ).

Splošni pogoji so objavljeni na vstopni strani aplikacije CheckMeApp, do katere je možno dostopati preko spletnega naslova www.checkmeapp.si.

Podjetje In Silico si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve splošnih pogojev. V kolikor ni drugače določeno, začnejo spremenjeni splošni pogoji veljati z dnem objave na vstopni strani aplikacije CheckMeApp.

UPORABLJENI IZRAZI

Aplikacija CheckMeApp (v tem besedilu tudi – aplikacija) je strokovno informacijsko orodje, ki je namenjeno lažjemu dostopu do strokovnih informacij zdravstvene narave in stiku s strokovnjaki zdravstvene stroke ter njihovimi storitvami. Nahaja se spletnem naslovu www.checkmeapp.si.

Uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba (neregistriran uporabnik, registriran uporabnik), ki uporablja aplikacijo, ne glede na to, ali gre za prosto dostopne vsebine ali za vsebine, za katere je potrebna prijava z uporabniškim imenom in geslom (v nadaljevanju – zaprte vsebine).

Registriran uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki se registrira z obstoječim računom (OpenID) ali je izpolnila registracijski obrazec in si tako pridobila uporabniško ime in geslo za dostop do zaprtih vsebin aplikacije.

Neregistriran uporabnik je oseba, ki anonimno in brez uporabe uporabniškega imena in gesla dostopa do prosto dostopnih vsebih aplikacije.

Kupec je vsak uporabnik, ki preko aplikacije naroči izdelke v izbrani lekarni oziroma opravi nakup.

Strokovnjak svetovalec je fizična oseba z izobrazbo zdravstvene smeri z veljavno licenco oziroma opravljenim strokovnim izpitom, ki je pooblaščena za neodvisno strokovno svetovanje uporabnikom aplikacije CheckMeApp.

Izbrani strokovnjak je strokovnjak (glej definicijo), ki ga uporabnik na lastno željo in pobudo izbere ter pooblasti za pregled informacij, ki jih je uporabnik vnesel v aplikacijo in dovolil njihovo posredovanje izbrani osebi.

Partnerska lekarna je izvajalec lekarniške dejavnosti, ki je s podjetjem In Silico sklenil pogodbo o sodelovanju in je s tem pooblaščen za promocijo, posredovanje oziroma izvajanje lastnih storitev (za katere je registriran) preko aplikacije. Slednje lahko lahko v njegovem imenu izvajajo tudi »strokovnjaki«, ki so pri omenjenem izvajalcu zaposleni in za to tudi izrecno pooblaščeni.

Izbrana lekarna je partnerska lekarna (glej definicijo), ki jo je uporabnik na lastno željo in pobudo izbral ter pooblastil za pregled informacij, ki jih je uporabnik vnesel v aplikacijo in dovolil njihovo posredovanje izbrani lekarni.

Informacije pridobljene preko aplikacije predstavljajo vsi podatki, informacije, nasveti, gradiva, novice, proizvodi in storitve, ki jih uporabnik pridobi z uporabo aplikacije oziroma, ki so objavljene na spletni strani www.checkmeapp.si in njenih podstraneh. Med informacije pridobljene preko aplikacije se štejejo tudi vsi podatki, informacije in nasveti, ki jih uporabnik dobi od strokovnjakov svetovalcev oziroma izbranega strokovnjaka. Informacije pridobljene preko aplikacije so le informativne narave in niso strokovni nasveti ter ne nadomeščajo osebnega posveta z zdravnikov oziroma drugim zdravstvenim strokovnjakom ali izsledkov drugih strokovnih virov.

Uporaba aplikacije pomeni vsak dostop uporabnika do kateregakoli dela aplikacije, ne glede na to ali se nahajajo med splošno dostopnimi ali zaprtimi vsebinami. Kot uporaba aplikacije se šteje tudi komunikacija s strokovnjaki svetovalci, ki se opravi preko aplikacije. Uporaba aplikacije je na lastno odgovornost uporabnika.

Zdravilo izbora je zdravilo, ki ga aplikacija avtomatsko prikaže na podlagi uporabnikovih vnosov in strokovnih algoritmov, ki so vključeni v aplikacijo. Ne glede na to, da je zdravilo izbora prikazano pred ostalimi izdelki ne pomeni, da je zdravilo izbora strokovno najboljša in najvarnejša izbira za uporabnika. Prikaz zdravila izbora je le informativne narave in ni strokovni nasvet. Prikaz zdravila izbora tudi ne nadomešča strokovnega nasveta ali osebnega posveta s farmacevtom, zdravnikom ali drugim zdravstvenim strokovnjakom. Uporabnik se sam odloči katero zdravilo bo izbral in uporabil za samozdravljenje.

Ostala zdravila prvega izbora so zdravila, ki jih aplikacija avtomatsko prikaže na podlagi uporabnikovih vnosov in strokovnih algoritmov, ki so vključeni v aplikacijo. Ne glede na to, da so le-ta lahko prikazana pred ostalimi izdelki ne pomeni, da so strokovno najboljša in najvarnejša izbira za uporabnika. Njihov prikaz je le informativne narave in ni strokovni nasvet ter ne nadomešča strokovnega nasveta ali osebnega posveta s farmacevtom, zdravnikom ali drugim zdravstvenim strokovnjakom. Uporabnik se sam odloči katero zdravilo bo izbral in uporabil za samozdravljenje.

Zdravila drugega izbora so zdravila, ki jih aplikacija avtomatsko prikaže na podlagi uporabnikovih vnosov in strokovnih algoritmov, ki so vključeni v aplikacijo. Ne glede na to, da so le-ta lahko prikazana pred ostalimi izdelki ne pomeni, da so strokovno boljša in varnejša izbira za uporabnika. Njihov prikaz je le informativne narave in ni strokovni nasvet ter ne nadomešča strokovnega nasveta ali osebnega posveta s farmacevtom, zdravnikom ali drugim zdravstvenim strokovnjakom. Uporabnik se sam odloči katero zdravilo bo izbral in uporabil za samozdravljenje.

Nefarmakološki nasvet je skupek splošnih napotkov o načinu prehrane, telesne vadbe in načinu življenja za katere je bilo ugotovljeno, da ugodno vplivajo k lajšanju določenih bolezenskih simptomov. Prikaz nefarmakološkega nasveta je le informativne narave in ni strokovni nasvet. Prikaz zdravila izbora tudi ne nadomešča uporabo strokovno priporočenih zdravil, strokovnega nasveta ali osebnega posveta s farmacevtom, zdravnikom ali drugim zdravstvenim strokovnjakom.

Samozdravljenje opredeljuje uporabo zdravil brez recepta, prehranskih dopolnil in drugih lekarniških izdelkov z namenom krepitve ali povrnitve lastnega zdravja v primeru blažjih zdravstvenih težav, ki ne zahtevajo posvetovanja z zdravnikom. Samozdravljenje izvaja bolnik na lastno pobudo in lastno odgovornost z možnostjo pomoči ali nasvetov zdravstvenih strokovnjakov. Pri samozdravljenju bolnik sam oceni resnost zdravstvene težave, sprejme odločitev o uporabi in izbiri ustreznih zdravil in/ali drugih izdelkov ter je odgovoren za uporabo le-teh v skladu z navodili proizvajalca. Samozdravljenje običajno ne sme biti daljše od treh do sedmih dni.

Simptom je subjektivni izraz zdravstvene težave ali spremembe telesnih funkcij, oziroma občutek, ki ga lahko zazna le bolnik.

Znak je objektivni dokaz zdravstvene težave, ki ga lahko zazna tako bolnik kot tudi druga (zdravstvena) oseba. Bolezenske znake pogosto določamo na osnovi preiskav.

Komunikacijski modul je funkcionalni del aplikacije, ki je namenjen neposredni komunikaciji uporabnikov s strokovnjaki svetovalci.

SPLOŠNO O APLIKACIJI CheckMeApp

Aplikacija CheckMeApp je strokovno informacijsko orodje, ki je namenjeno lažjemu dostopu do strokovnih informacij zdravstvene narave in do izvajalcev zdravstvenih storitev ter njihovih storitev. Informacije, ki so predstavljene v aplikaciji povzemajo različne povzetke temeljnih značilnosti zdravil, informacije o izdelkih za samozdravljenje in tudi druge strokovne vire. Aplikacija je namenjena izključno olajšanju dostopa do izvajalcev zdravstvenih storitev, informacij o zdravilih in drugih izdelkih za samozdravljenje ter splošnemu informiranju in izobraževanju. Z možnostjo filtriranja podatkov in selektivnega prikaza, aplikacija omogoča uporabnikom hitrejši dostop do specifičnih zdravstvenih informacij in informacij o zdravilih, ki se uporabljajo za samozdravljenje. Aplikacija ni namenjena pospeševanju uporabe ali prodaje zdravil. Vse informacije, ki jih uporabnik pridobi z uporabo aplikacije so le informativne narave in niso strokovni nasveti ter ne nadomeščajo izsledkov drugih strokovnih virov. Uporaba aplikacije tudi ne nadomešča strokovnega nasveta ali osebnega posveta s farmacevtom, zdravnikom ali drugim usposobljenim zdravstvenim strokovnjakom. Aplikacijo ni dovoljeno uporabljati za preverjanje nasvetov zdravstvenih strokovnjakov.

Aplikacijo CheckMeApp je možno uporabiti tudi za vnos in shranjevanje različnih zdravstvenih podatkov in informacij (npr. vrednost krvnega tlaka, glukoze, holesterola idr.) z namenom lažjega spremljanja lastnega zdravstvenega stanja. Aplikacija pomaga uporabniku primerjati vnešene zdravstvene podatke s strokovnimi smernicami, ki veljajo za posamezni podatek oziroma parameter, in tako informativno oceniti zdravstveno stanje uporabnika. Na izrecno željo in privolitvijo lahko uporabnik pooblasti izbranega strokovnjaka za vpogled v vnešene zdravstvene podatke z namenom celostne obravnave in lažjega svetovanja.

DOSTOP DO APLIKACIJE

Za dostop do spletne različice aplikacije potrebujete osebni računalnik ali drugo komunikacijsko napravo s spletno povezavo in nameščenim spletnim brskalnikom. Do aplikacije dostopite preko spletnega naslova www.checkmeapp.si oziroma www.checkmeapp.si/app.

Aplikacija je dostopna praviloma 24 ur na dan, vse dni v tednu.

Podjetje In Silico ne odgovarja za motnje v uporabi aplikacije, ki so posledica ravnanja uporabnika (npr. računalnik okužen z virusi) ali ponudnikov poti oz. infrastrukture, ki se uporablja za dostop do aplikacije (npr. izpad delovanja medmrežja).

Vse informacije, proizvodi in storitve v aplikaciji so namenjene izključno uporabnikom na območju Republike Slovenije.

RAVNANJE Z UPORABNIŠKIM IMENOM IN GESLOM ZA DOSTOP DO APLIKACIJE

Uporabnik se zavezuje, da bo za pridobitev uporabniškega imena in gesla navedel resnične podatke.

Podjetje In Silico ne odgovarja za kakršnokoli škodo ali neprijetnosti, ki bi nastale na podlagi neresničnih podatkov.

Uporabnik se zavezuje, da bo dodeljeno uporabniško ime in geslo hranil kot poslovno skrivnost.

Uporabnik odgovarja za morebitno zlorabo uporabniškega imena in gesla s strani nepooblaščenih uporabnikov oz. tretjih oseb.

V primeru, da uporabnik izve za dejstva, ki kažejo na možnost zlorabe uporabniškega imena in gesla, je dolžan o tem nemudoma obvestiti podjetje In Silico ter spremeniti geslo na naročniških straneh aplikacije.

V primeru, da uporabnik krši določila teh splošnih pogojev in v primeru, ko obstaja sum zlorabe uporabniškega imena in gesla ali sum navajanja neresničnih podatkov, si podjetje In Silico pridržuje pravico, da takoj in brez predhodnega obvestila uporabnika omeji ali ukine veljavnost njegovega uporabniškega imena in gesla. V tem primeru se uporabnik izrecno odpoveduje uveljavljanju kakršnihkoli zahtevkov proti podjetju In Silico zaradi omejitve ali ukinitve uporabniških imen in gesel.

Podjetje In Silico si pridržuje pravico, da registriranemu uporabniku kadarkoli brez predhodnega obvestila omeji ali ukine dostop do aplikacije.

OBVEZNOSTI UPORABNIKOV

Z uporabo aplikacije uporabnik potrjuje, da je starejši od 16 let.

Uporabnik se zavezuje, da bo pred vsako uporabo aplikacije preveril morebitne spremembe teh splošnih pogojev ter se z njimi seznanil.

Uporabnik je seznanjen in izrecno soglaša, da so vse informacije pridobljene preko aplikacije informativne in izobraževalne narave ter da ne nadomeščajo strokovnega nasveta ali osebnega posveta z zdravnikom, farmacevtom ali drugim usposobljenim zdravstvenim strokovnjakom. Med te informacije se štejejo tudi vse informacije, ki jih uporabnik dobi od strokovnjakov svetovalcev oziroma izbranega strokovnjaka.

Uporabnik se zavezuje, da se ne bo zanašal ali uporabljal informacije pridobljene preko aplikacije za namene (samo)zdravljenja ali v konkretnih zdravstvenih primerih. Med te informacije se štejejo tudi vse informacije, ki jih uporabnik dobi od strokovnjakov svetovalcev oziroma izbranega strokovnjaka.

Uporabnik se zavezuje, da se bo za vse informacije v zvezi z boleznimi, njihovimi simptomi in njihovim zdravljenjem ali prepečevanjem, ali v primeru suma na zdravstvene težave vedno nemudoma obrnil najprej na osebnega zdravnika ali drugega za to ustrezno usposobljenega zdravstvenega strokovnjaka, in ne bo nikoli opustil upoštevanja njegovega nasveta, zaradi katerekoli informacije, ki bi jo pridobil iz aplikacije.

Uporabnik se zavezuje, da bo aplikacijo uporabljal odgovorno in preudarno ter da bo pred vsakim izborom natančno preučil vse možnosti, ki jih aplikacija ponuja. V primeru karšnekoli nejasnosti se uporabnik zavezuje, da se bo pred nadaljevanjem uporabe aplikacije najprej posvetoval z njenimi skrbniki ali osebnim zdravnikom.

Z uporabo aplikacije je uporabnik seznanjen in izrecno soglaša, da ga podjetje ln Silico lahko preko elektronske pošte obvešča o prispelih sporočilih izbranega strokovnjaka, novostih aplikacije in vključenih vsebinah.

Podjetje In Silico ne jamči za pravilnost podatkov in drugih storitev v aplikaciji, se pa zavezuje, da si bo po svojih najboljših močeh prizadevalo za njihovo kakovost, pravilnost in ažurnost.

Podjetje In Silico ima pravico, da kadarkoli brez predhodnega obvestila, spremeni, popravi ali umakne katerikoli informacijo ali drugo gradivo, ki se pojavlja v aplikaciji.

Podjetje In Silico ne prejema odgovornosti za morebitne neprijetnosti ali škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi napačnih, pomanjkljivih, spremenjenih ali kakorkoli drugače neustreznih informacij pridobljenih preko aplikacije.

Podjetje In Silico ne jamči za vsebino oglasov in kakovost ter uporabnost oglaševanih izdelkov ali storitev, ki so predstavljene v aplikaciji. Prisotnost oglasov v aplikaciji tudi ne pomeni nikakršnega priporočila oglaševanih produktov in storitev s strani podjetja In Silico, aplikacije ali strokovnjakov svetovalcev.

Podjetje In Silico ne prevzema nikakršne odgovornosti za povezave do tujih spletnih strani, njihovo vsebino in kakršnekoli aktivnosti uporabnikov na le-teh.

Uporabnik se zavezuje, da ne bo škodoval podjetju In Silico, njegovim odgovornim osebam, zaposlenim, strokovnjakom svetovalcem oziroma izbranim strokovnjkom in poslovnim partnerjem ter jih bo branil in razbremenjeval pred tožbami, postopki, navedki, izgubo, odgovornostjo, obveznostmi in stroški, ter na strani nosilca sodeloval v sodnih, upravnih ali drugih postopkih, ki so posledica:

· uporabnikovega objavljanja ali posredovanja kakršnegakoli gradiva neposredno podjetju In Silico ali v aplikaciji, s čimer krši pravila o varstvu avtorskih in sorodnih pravic, izdaja poslovno skrivnost, škodi dobremu imenu ali krši pravico do zasebnosti katerekoli pravne ali fizične osebe;

· uporabnikovih zavajanj v povezavi z uporabo aplikacije;

· uporabnikovega neupoštevanja teh splošnih pogojev;

· zahtev nanašajočih se na kakršnokoli odgovornost, izgubo ali stroške povezane z uporabnikovim dostopom do aplikacije in njegove uporabe, vključno s pridobitvijo kakršnihkoli informacij preko aplikacije.

Podjetje In Silico si pridržuje pravico, da v zgornjih primerih na lastne stroške zoper uporabnika sproži postopek za povrnitev škode povzročene s strani uporabnika.

OBLIKOVANJE POVPRAŠEVANJA ZA IZBRANO LEKARNO

Aplikacija CheckMeApp ni spletna lekarna, zato aplikacije ni mogoče uporabljati za neposreden nakup zdravil. Aplikacija omogoča sestavo povpraševanja v obliki »košarice« izdelkov, ki jo uporabnik po lastni želji posreduje izbrani lekarni. Zato se lahko v redkih primerih dejanske cene izdelkov v izbrani lekarni ali stroški dostave razlikujejo od tistih, ki so predstavljeni v aplikaciji oziroma v košarici. Vsekakor se podjetje In Silico v sodelovanju s partnerskimi lekarnami trudi, da do tega ne bi prišlo. V primeru odstopanj, se izbrana lekarna obvezuje, da bo uporabnika o le-teh pravočasno obvestila in mu omogočila odstop od nakupa oziroma mu ponudila najboljšo možno rešitev situacije.

Kupoprodajna pogodba med izbrano lekarno in kupcem je sklenjena v trenutku potrditve naročila s strani izbrane lekarne (v trenutku, ko dobi naročilo status »Sprejeto«).

Kupoprodajna pogodba je v elektronski obliki shranjena na strežniku aplikacije in dostopna kupcu ter izbrani lekarni v vsakem trenutku v uporabniškem profilu (moja naročila).

Vse cene vsebujejo DDV. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. Cene veljajo v primeru plačila z objavljenimi možnimi oblikami plačila.

Po oddaji naročila ni možna sprememba vsebine naročila oziroma končnega zneska naročila, razen v primerih, ko se cene izdelkov v košarici ali dostave razlikujejo od tistih, ki jih zagotavlja izbrana lekarna. V teh primerih se izbrana lekarna obvezuje, da bo uporabnika o le-teh pravočasno obvestila in mu omogočila odstop od nakupa oziroma mu ponudila najboljšo možno rešitev situacije.

VARSTVO POTROŠNIKOV

Partnerske lekarne delujejo v skladu z veljavno zakonodajo in v vsakem trenutku skrbijo za uporabnike in kupce. V morebitnih sporih si po svojih najboljših močeh prizadevajo za sporazumno rešitev. Vsako morebitno pritožbo lahko kupec naslovi na objavljene kontakte.

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) zaradi svoje narave izdelki, naročeni preko aplikacije CheckMeApp niso primerni za vračilo. To določilo ne velja v primeru dostave napačnih izdelkov ali napake s strani izbrane lekarne.

REKLAMACIJE IN VRAČILO NAROČENIH IZDELKOV

Po 43.č členu Zakona o varstu potrošnikov je blago, ki se prodaja v spletnih lekarnah takšne narave, da ga ni mogoče vrniti ali zamenjati.

V primeru napake s strani izbrane lekarne pri dobavi izdelkov kupcu lahko slednji glede tega kljub temu kontaktira izbrano lekarno, ki bo primer v najkrajšem možnem času rešila v dobro kupca. Kontakt z izbrano lekarno ali podjetjem je v takšnih primerih ključen za uspešno razrešitev nastale situacije.

Tudi v primeru, če se dostavljeni izdelki razlikujejo od naročenih izdelkov (dostava napačnih izdelkov), kupec kontaktira izbrano lekarno preko enega od objavljenih kontaktov ter v skladu z dogovorom vrne dostavljene izdelke, katere bo izbrana lekarna brezplačno nadomestila z ustreznimi. Izbrana lekarna krije tudi stroške vračila prvotno dostavljenih izdelkov. Prvotno dostavljeni izdelki se lahko vrnejo samo v neodprti embalaži.

V primeru da dostavljeni izdelki ne ustrezajo lastnostim oziroma specifikacijam naročenih izdelkov (dostava izdelkov z napako), mora kupec o tem obvestiti izbrano lekarno ali podjetje v osmih dneh od datuma prejema izdelka. Če napake z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti (skrita napaka), mora kupec obvestiti o njej izbrano lekarno ali podjetje v osmih dneh od dneva, ko je napako opazil, sicer izgubi to pravico. Podjetje in izbrana lekarna ne odgovarjata za napake, ki se pokažejo potem, ko preteče šest mesecev, odkar je bil izdelek izročen.

Podjetje in partnerske lekarne ne odgovarjajo za morebitne neopazne napake v vsebnosti originalno zaprtega proizvoda.

Uporabnik oziroma kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in izbrani lekarni omogočiti, da stvar pregleda.

Uporanbik ali kupec, ki je izbrano lekarno pravočasno in pravilno obvestil o napaki, ima pravico od izbrane lekarne zahtevati, da odpravi napako na izdelku ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali izdelek z napako zamenja z novim brezhibnim izdelkom ali vrne plačani znesek.

GARANCIJA

Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.

Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo izdelka. Če informacije o garanciji ni, izdelek nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira izbrano lekarno, ki bo zagotovila ažurno informacijo.

NAČIN PREVZEMA

Informacije o načinu prevzema so na voljo v razdelku "Način prevzema". V primerih, ko izbrana lekarna pravočasno in v skladu s pogodbo odpravi naročene izdelke, ni odgovorna za prekoračen rok dostave pogodbenega izvajalca dostave.

Izdelki bodo dostavljeni v ustrezni embalaži, ki bo zagotavljala zaupnost narave izdelka.

Če je ob prevzemu pošiljke opazno, da je artikel ali paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, mora kupec nemudoma sprožiti postopek reklamacije pri dostavni službi ali pa obvestiti izbrano lekarno oziroma podjetje. Skupaj z dostavno službo bomo poskrbeli, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.

FARMACEVTSKA ETIKA

Podjetje In Silico zagotavlja dostop do farmacevtov preko objavljenih kontaktnih podatkov. V primeru kontraindikacij med naročenimi izdelki si osebje, ki skrbi za izdajo pridržuje pravico do spremembe naročila oziroma opozorila kupca o teh kontraindikacijah. S tem si izbrana lekarna v vsakem trenutku prizadeva delovati v dobro uporabnika.

Dodatne informacije o izdelkih lahko kupec pridobi s kontaktnim obrazcem ali preko drugih kontaktov, objavljenih v aplikaciji.

V skladu s 60. členom Pravilnika o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini (Ur.list 86/2008) je dovoljeno naročiti največ tri pakiranja zdravila z najmanjšim številom enot oziroma eno pakiranje z večjim številom enot za katerega ni potreben zdravniški recept in katerega izdaja ni dovoljena na podlagi samopostrežne izbire. Na podlagi tega si podjetje oziroma izbrana lekarna pridržuje pravico, da v primeru preseženega števila enot zdravil brez recepta naročeno število enot zmanjša.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Podjetje In Silico zagotavlja, da osebne podatke uporabnikov aplikacije CheckMeApp in vse ostale podatke, zbrane v postopku registracije, ščiti pred razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam. Vsi osebni podatki uporabnikov so zaupni.

Z registracijo in uporabo aplikacije uporabnik dovoljuje, da podjetje In Silico kot upravljavec zbirke osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in na podlagi osebne privolitve uporabnika zbira, obdeluje in uporablja naslednje osebne podatke uporabnika:

· ime

· priimek,

· datum rojstva,

· spol,

· elektronski naslov,

· izobrazba (neobvezno),

· naziv in naslov ustanove zaposlitve (neobvezno),

· podatki, ki jih pridobi iz javno dostopnih virov.

Podjetje In Silico zagotavlja, da bo navedene podatke zbiral, obdeloval in uporabljal le za namene izpolnjevanja pogodbenih obveznosti in/ali uveljavljanje pravic pogodbenih strank v zvezi z uporabo aplikacije, obveščanja po elektronski pošti, namene neposrednega trženja, izdelavo internih statistik in tržnih raziskav ter za izboljšanje storitev aplikacije ali namene izpolnjevanja zakonskih obveznosti.

Uporabnik dovoljuje podjetju In Silico, da lahko zbira podatke o njegovih obiskih oz. uporabi aplikacije. V zvezi s tem uporabnik dovoljuje podjetju In Silico, da zbira in obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov: ID uporabnikove seje, šifra uporabnika, zadnji ogledani izdelki, zadnje ogledane strokovne vsebine, izdelki v košarici, naziv izdelkov, število izdelkov, cena izdelkov, znesek popustov, znesek končne vrednosti nakupa, način dostave, način plačila, datum in ura nakupa, vrednosti vnešenih parametrov (krvni tlak, srčni utrip, krvni sladkor, trigliceridi, holesterol, telesna temperatura, indeks telesne mase, telesna aktivnost idr.) in podatki iz uporabe aplikacije.

Podatki iz uporabe aplikacije se hranijo za namen statističnega vrednotenja in optimalizacije aplikacije ter lažje uporabe aplikacije v primeru prekinitve seje. Podatki iz sej se lahko posredujejo vzdrževalcu aplikacije ali vzdrževalcu sistema in strojne opreme.

Z registracijo in vpisom svojih podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v skladu z določbami ZVOP-1. Registrirani uporabnik lahko uveljavlja katerokoli od teh pravic ali zahtevo za izbris svojega profila preko odgovorne osebe podjetja In Silico na elektronskemu naslovu info@checkmeapp.si ali na naslovu In Silico d.o.o., Oljčna pot 63a, 6000 Koper s pripisom »za odgovorno osebo«.

Podjetje In Silico bo osebne podatke hranilo za čas trajanja uporabe aplikacije oziroma do preklica privolitve s strani uporabnika. Ob preklicu bodo osebni podatki zbrisani, uničeni ali anonimizirani. Podjetje In Silico lahko hrani podatke o registriranem uporabniku še 5 let po njegovi zahtevi za izbris njegovih podatkov.

Uporabnik je dolžan podjetju In Silico v roku 3 dni sporočiti vsako spremembo, ki vpliva ali bi lahko vplivala na izvrševanje in uveljavljanje pogodbenih pravic iz naslova uporabe aplikacije. V primeru, da uporabnik opusti dolžnost obvestitve, podjetje In Silico svoje obveznosti izpolnjuje na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Uporabnik odgovarja podjetju In Silico za škodo, ki lahko nastane zaradi opustitve te dolžnosti.

Podatki se lahko nahajajo tudi pri skrbniku podatkovnega skladišča in kock, vzdrževalcu aplikacije ali vzdrževalcu sistema in strojne opreme, ki v imenu upravljavca, kot pogodbeni obdelovalci, obdelujejo podatke o posamezniku.

Zbiranje podatkov posameznika je prostovoljno. Če registrirani uporabnik svojih podatkov, ki so v registracijskem obrazcu opredeljeni kot obvezni, ne želi posredovati podjetju In Silico, ne more pridobiti uporabniškega imena in gesla ter uveljavljati pravic, ki so omogočene samo registriranim uporabnikom.

Vsa določila o varstvu osebnih podatkov se nanašajo zgolj na uporabo aplikacije in ne veljajo za spletne strani, do katerih lahko uporabnik pride preko aplikacije. Tovrstne strani imajo svoja pravila o varovanju osebnih podatkov, s katerimi se mora uporabnik seznaniti pred uporabo teh spletnih strani.

Za namene naročanja zdravil oziroma drugih lekarniških izdelkov (v nadaljevanju »naročanje zdravil«) preko aplikacije CheckMeApp, lahko uporabniki z izrecno privolitvijo posredujejo osebne in druge podatke izbrani lekarni. V teh primerih izbrana lekarna obdeluje podatke v skladu z njihovo politiko obdelave podatkov. V tem primeru podjetje In Silico nima nobenega nadzora nad podatki, ki se posredujejo izbrani lekarni in je v tem primeru zgolj posrednik med uporabnikom in izbrano lekarno oziroma vstopna točka za komunikacijo s ponudnikom storitve.

Za namene naročanja zdravil se zbirajo naslednji podatki: ime in priimek, elektronski naslov in telefonska številka uporabnika, naslov za dostavo, sestava košarice, izbrani način prevzema in način plačila. Za potrebe strokovnega svetovanja in varne uporabe zdravil se vsakemu izdelku v košarici z izrecnim soglasjem uporabnika dodajo naslednji podatki: informacije o uporabniku (ime, spol, starost), podatki o zdravstveni težavi (podatki o osnovnem simptomu, trajanje težave in spremljevalnih simptomih), podatki o splošnem zdravstvenem stanju uporabnika in podatki o jemanih zdravilih.

Kljub dostopu do vaših podatkov, ki ga v takšnem primeru imajo tretje osebe, pa jih le-te ne smejo uporabljati v nobene druge namene kot naročanje zdravil ter jih morajo ne glede na to obdelovati v skladu z veljavnim zakonom o varovanju osebnih podatkov, razen v primeru vaše eksplicitne privolitve v drugačen tip obravnave.

Vsi dodatni podatki, ki jih uporabniki na kakršenkoli način prostovoljno posredujejo tretjim osebam so stvar obravnave in varovanja s strani te tretje osebe in niso varovani preko teh določil.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE IN VARSTVO AVTORSKIH PRAVIC

Aplikacija z vsemi svojimi vsebinami je zaščiteno avtorsko delo podjetja In Silico. Vse pravice so pridržane.

Znak CheckMeApp je varovan kot blagovna znamka po Zakonu o industrijski lastnini (Ur. l. RS, št. 45/2001 s spremembami, ZIL-1).

Podjetje In Silico ima lahko patente, patentirane aplikacije, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge intelektualne pravice, ki so povezane z aplikacijo. Če ni izrecno navedeno v teh pogojih uporabe, uporabnikom vsebina aplikacije ne daje nikakršne licence za te patente, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge lastnine. Vse pravice, ki niso izrecno podeljene tukaj, so pridržane.

Vse zbirke podatkov predstavljajo podatkovno bazo v smislu določb Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 21/1995 s spremembami, ZASP, zbirke dokumentov v aplikaciji - v celoti in kot posamezni deli sistema - so varovane z avtorsko pravico nosilca in z drugimi predpisi (varstvo konkurence ipd.).

Posamezne enote v zbirkah aplikacije, ki imajo značaj avtorskega dela (npr. delovanje aplikacije, avtorski članki idr.), so varovane z avtorsko pravico podjetja In Silico oziroma njihovega avtorja.

Avtorsko varstvo aplikacije, njegovih posameznih podatkovnih zbirk in posameznih enot v zbirkah, ki so dostopne uporabnikom, obsega varstvo v skladu z ZASP.

Aplikacijo ni dovoljeno uporabljati za namene obratnega inženiringa, povratnega prevajanja in razdeljevanja. Kakršno koli spreminjanje, analiziranje s pomočjo obratnega inženiringa, povratno prevajanje in razdeljevanje programske opreme na manjše enote ali izdelovanje izdelkov, pridobljenih iz programske opreme, je izrecno prepovedano, razen v obsegu kot ga dovoljuje veljavna zakonodaja.

Terjatve v zvezi z avtorskimi pravicami se rešujejo v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah in z Zakonom o pravdnem postopku.

SOGLASJE

Z uporabo aplikacije in izrecno z odkljukanjem v obrazcu ob registraciji uporabnik izjavlja, da je prebral zgornje splošne pogoje, vključno z obvestilom o obdelavi osebnih podatkov, in je z njimi ter vsakokratnimi spremembami v celoti seznanjen.